บทสนทนาที่ 8 | English by Chris

บทสนทนาที่ 8

YouTube video

How’s the weather today?
วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง

It’s hot and sunny.
ร้อนและมีแดด

Good weather for a trip to the beach then.
อากาศเหมาะสมที่จะไปเที่ยวทะเล ว่าไหม

Sure! Sounds like a good idea.
ได้เลย เป็นความคิดที่ดีมาก

Let’s invite a few friends to come too.
งั้นให้เราชวนเพื่อนสักสองสามคนมาด้วย

Ok, and how shall we go to the beach?
โอเค แล้วเราจะไปอย่างไร

Let’s take a minivan.
นั่งรถตู้ไป

How much will it cost per person?
คนละเท่าไหร่

I guess around 100 baht.
น่าจะประมาณ 100 บาท

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

ชุดครบ 100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระบบ